תיעוד מיוחד: ארגון רבני "בנועם" התכנסו בכפר גנים בפתח תקווה – בנועם דניאלי

073-7598447