רבני 'בנועם' התאספו: "רבנים תנצלו את הצימאון שיש בציבור" – בנועם דניאלי

073-7598447