מכה לארגון רבני צהר: הוקם ארגון רבנים בעידוד הרבנים הראשיים – בנועם דניאלי

073-7598447