מחר: כנס יסוד של ארגון רבני "בנועם" – בנועם דניאלי

073-7598447