בהכוונת הרבנות: קונטרה לארגון רבני 'צהר' – בנועם דניאלי

073-7598447