כך הרס ארגון הרבנים "בנועם" את קמפיין הרפורמים נגד הנישואין ברבנות – בנועם דניאלי

073-7598447