המיזם 'בנועם דניאלי' מסייע לציבור הנזקק לרישום נישואין בידידותית ועל פי ההלכה – בנועם דניאלי

073-7598447